Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom oraz inne WAŻNE ZMIANY !!!

Data publikacji: 2022-05-03

Opublikowana nowelizacja rozporządzenia nakłada na podmioty, które składają wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie, obowiązek wpisania numerów PESEL obywateli Ukrainy. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy nakładają na podmioty składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane. Znowelizowane przepisy umożliwiają również ubieganie się o wypłatę świadczenia za okres 120 dni od dnia przybycia Obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe przepisy dotyczące wzoru wniosku o świadczenie pieniężne obowiązują od 30 kwietnia 2022 r.

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom wypłacane jest na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ustawa gwarantuje wypłatę 40 zł na osobę za każdy dzień zakwaterowania. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaPobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymiPobierz

Załączniki:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (plik doc 76KB)
 2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - karta osoby przyjętej do zakwaterowania (plik doc 85KB)
 3. Ankieta weryfikacyjna (plik docx 16KB)
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 18KB)

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy - WAŻNE ZMIANY !!!

Data publikacji: 2022-04-25

W piątek, 15 kwietnia br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw zgodnie z którą zmieniło się brzmienie art. 13  ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) na:

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.”

BEZPŁATNA NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCHODZCÓW Z UKRAINY/БЕЗКОШТОВНА ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Data publikacji: 2022-04-12

БЕЗКОШТОВНА ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

 

 

Запрошуємо на безкоштовні уроки польської мови до Кобежицького центру культури, ul. Ludowa 7, 55-040, Kobierzyce, з кваліфікованим викладачем.

Заняття в малих групах проводитимуться по вівторках та четвергах:

– перша група о 7:45

– друга група о 8:50

Початок занять 19 квітня.

За додатковою інформацією зацікавлених осіб просимо звертатися до нас за телефоном: 504 319 591

 

 

 

 

BEZPŁATNA NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCHODZCÓW Z UKRAINY

 

 

Zapraszamy na bezpłatne lekcje języka polskiego do Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040, Kobierzyce

Zajęcia w małych grupach z wykwalifikowanym lektorem, będą odbywały się we wtorki i czwartki:

– pierwsza grupa godz 7:45

– druga grupa godz 8:50

Zajęcia rozpoczynają się 19 kwietnia

Wszelkie informacje oraz chętne osoby proszone są o kontakt pod nr tel : 504 319 591

 

Zmiany Godzin Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Data publikacji: 2022-04-06

Zmiany Godzin Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Od dnia 19 kwietnia 2022 roku godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ulegają zmianie, w sposób następujący:

1) poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7:30 – 15:30 

2) środa w godzinach 7:30 – 16:30 

3) piątek w godzinach 7:30 – 14:30

 

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021

Data publikacji: 2022-04-01

pomoc-zywnosciowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach we wpółpracy z Fundacją im. Ks. W. Latosa we Wrocławiu, ul. Rogowaska 117 D  realizuje Program Operacyjny POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014-2020 (POPŻ) - Podprogram 2021, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Załączniki:

 1. Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 - szczegóły (plik pdf 71KB)

Wzór wniosku o przyznanie posiłku dla obywateli Ukrainy objętych specustawą.

Data publikacji: 2022-03-30

Poniższy wniosek po wypełnieniu należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzycach.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o przyznanie posiłku w szkole dla obywateli Ukrainy objętych specustawą (plik odt 35KB)

Wzór wniosku o przyznanie całodziennego wyżywienia w przedszkolu dla obywateki Ukrainy objętych specustawą

Data publikacji: 2022-03-30

Poniższy wniosek po wypełnieniu należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzycach.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o przyznanie całodziennego wyżywienia w przedszkolu dla obywateki Ukrainy objętych specustawą (plik odt 34KB)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w dniach 26-27 marca 2022 r. w godzinach 9:00 – 15:00 Weekend dla Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-25

Załączniki:

 1. (plik pdf 723KB)
 2. (plik pdf 413KB)

300 zł jednorazowe świadczenie:

Data publikacji: 2022-03-23

dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie specustawy z dnia 12 marca 2022 r. poz 583.

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3 (wniosek składają rodzice lub opiekun tymczasowy ustanowiony postanowieniem sądu)

Czytaj całość publikacji "300 zł jednorazowe świadczenie:"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (plik odt 38KB)
 2. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (plik docx 30KB)

Одноразова допомога 300 злотих:

Data publikacji: 2022-03-23

для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави на підставі спеціального акту від 12 березня 2022 р., п. 583.

Особи, які мають право на отримання:

 1. Громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 2. Громадянин України з Картою поляка, який разом із найближчою родиною прибув на територію Республіки Польща внаслідок цих бойових дій,
 3. Подружжя громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 4. Діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 і 3 (заява подається батьками або тимчасовим опікуном, встановленим рішенням суду)

Czytaj całość publikacji "Одноразова допомога 300 злотих:"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (plik odt 38KB)
 2. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (plik docx 30KB)

Dyżury Fotografa

Data publikacji: 2022-03-22

Informujemy, że Gmina Kobierzyce umożliwia obywatelom Ukrainy NIEODPŁATNE wykonanie zdjęć niezbędnych do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL. Z ulgi tej mogą skorzystać  wyłącznie uchodźcy wojenni, którzy przybyli w okresie od 24 lutego 2022r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Warunkiem wyrobienia bezpłatnych zdjęć jest okazanie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, jak również podanie adresu obecnego zakwaterowania zarówno przejściowego lub trwałego.

Osoby zainteresowane zapraszamy do następujących punktów:


Domasław ul. Wrocławska 24 - punkt stacjonarny

poniedziałek - piątek

10.00 - 18.00

Domasław ul. Wrocławska 24 - punkt stacjonarny

sobota

10.00 - 14.00

Krzyżowice ul. Główna 18a - świetlica wiejska

25.03.2022

19.00 - 20.30

Tyniec nad Ślęzą ul. Sportowa 1 - świetlica wiejska

28.03.2022

19.00 - 20.30

Jaszowice ul. Sportowa 4 - świetlica wiejska

29.03.2022

19.00 - 20.30

Wierzbice ul. Tarnopolska 15 - świetlica wiejska

30.03.2022

19.00 - 20.30

Cieszyce ul. Kasztanowa 29 - świetlica wiejska

31.03.2022

19.00 - 20.30

Małuszów ul. Sportowa 5 - świetlica wiejska

01.04.2022

19.00 - 20.30

Kobierzyce Al. Pałacowa 1 - Urząd Gminy

03.04.2022

10.00 - 18.00

Години чергування

Data publikacji: 2022-03-22

Повідомляємо, що Гміна Кобєжице дозволяє громадянам України БЕЗКОШТОВНО робити фото, необхідні для подання заявки на номер PESEL. Ця пільга доступна лише біженцям з війни, які прибули в період з 24 лютого 2022 року на територію Польщі безпосередньо з території України у зв'язку з воєнними діями, які там ведуться.

Умовою для безкоштовної фотозйомки є пред'явлення документа, що підтверджує громадянство, а також адресу поточного житла, як тимчасового, так і постійного.

Охочих запрошуємо до таких пунктів:


Домослав вул. Вроцлавська 24 — стаціонарний пункт

понеділок - п'ятниця

10.00 - 18.00

Домослав вул. Вроцлавська 24 — стаціонарний пункт

субота

10.00 - 14.00

Кшижовіце вул. Глувна 18а — сільська світлиця

25.03.2022

19.00 - 20.30

Тинець-над-Сьлензою вул. Спортова 1 — сільська світлиця

28.03.2022

19.00 - 20.30

Яшовіце вул. Спортова 4 — сільська світлиця

29.03.2022

19.00 - 20.30

Вежбіце вул. Тарнопольська 15 — сільська світлиця

30.03.2022

19.00 - 20.30

Чешице вул. Каштанова 29 — сільська світлиця

31.03.2022

19.00 - 20.30

Малушув вул. Спортова 5 — сільська світлиця

01.04.2022

19.00 - 20.30

Кобєжице Ал. Палацова 1 — Гміна

03.04.2022

10.00 - 18.00

WSPARCIE PRAWNE DLA OSÓB UCIEKAJĄCYCH Z UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-17

Załączniki:

 1. (plik pdf 839KB)

Gminny Punkt Zbierania i Wydawania Pomocy Rzeczowej

Data publikacji: 2022-03-17

 

Gmina Kobierzyce we współpracy z Wojewodą Dolnośląskim organizuje pomoc rzeczową dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Gminny Punkt Zbierania i Wydawania Pomocy Rzeczowej/Darów w świetlicy wiejskiej w Tyńcu Mały przy ul. Świdnickiej 6 jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. oraz w sobotę i niedzielę w godz. 10.00 – 17.00. Po godzinach pracy punktu prosimy o kontakt pod następującymi nr tel. 607-437-177 - Jarosław Komorowski oraz 665-965 411 - Ryszard Kądziela. Prosimy o przekazywanie następujących produktów:

a) Odzież termiczna i okrycia:

 • koce zwykłe i termiczne, 
 • śpiwory, 
 • łózka polowe z materacami, 
 • płaszcze przeciwdeszczowe.

b) Środki higieny i czystości (wyłącznie):

 • płyny do kąpieli, 
 • pasty do zębów, 
 • szczoteczki do zębów, 
 • proszki i płyny do prania, 
 • środki utrzymania czystości, 
 • bielizna damska, 
 • podpaski, 
 • pampersy, 
 • pieluchy dla dorosłych, 
 • ręczniki (w tym z mikrofibry), 
 • worki na śmieci, 
 • środki dezynfekujące, 
 • maski filtrujące lub jednorazowe.

c) Żywność (wyłącznie):

 •  żywność do szybkiego przygotowania (instant), 
 • konserwy.

d) Środki medyczne (wyłącznie):

 • witaminy, 
 • środki przeciwbólowe, 
 • przeciwgorączkowe, 
 • leki na kaszel i przeziębienie, 
 • zestawy pierwszej pomocy (opatrunki, apteczki).

e) Inne:

 • oświetlenia (w tym latarki), 
 • duża ilość baterii i power banków, 
 • zapałki, 
 • świece.

Wsparcie dla uczniów z doświadczeniem traumy wojennej i przymusowej migracji. Підтримка учнів з досвідом військової травми та вимушеної міграції

Data publikacji: 2022-03-17

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu uruchamia od 14 marca 2022 r. bezpośrednie wsparcie  dedykowane uczniom – uchodźcom z Ukrainy – oraz pracującej z tymi uczniami kadrze szkół i przedszkoli z terenu działania naszej poradni (szkoły i przedszkola z gmin Powiatu Wrocławskiego).

Formy wsparcia:

Dla uczniów i dzieci ukraińskojęzycznych, rosyjskojęzycznych i ich rodzin – bezpośrednie wsparcie terapeutyczne w języku ukraińskim i rosyjskim, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 532.202.392 w każdą środę w godzinach 13:00 – 18:00. Podany numer jest dedykowany wyłącznie potrzebom tego wsparcia, prosimy nie dzwonić w innych sprawach i nie blokować linii. Rozmowa będzie prowadzona w języku ukraińskim lub rosyjskim.

Dla kadry szkół i przedszkoli – konsultacje indywidualne i szkolenia kadry pedagogicznej w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą wojny i przymusowej migracji – kontakt mailowy pod adresem: ukraina.wsparcie@pzp.edu.pl

 

З 14 березня 2022 року Окружний психолого-педагогічний консультативний центр у Вроцлаві розпочинає підтримку учнів-біженців з України, їх батьків та працівників шкіл і дитсадків, які працюють з такими учнями у Вроцлваському повіті.

Форми підтримки:

Для україномовних та російськомовних учнів, дітей та їхніх сімей – безпосередня терапевтична підтримка українською та російською мовами за попередньою домовленістю за телефоном 532-202-392 щосереди з 13:00 до 18:00. Наведений номер призначений лише для потреб цієї підтримки, не дзвоніть з інших питань та не блокуйте лінію! Терапевтична підтримка надається українською або російською мовами.

Для працівників шкіл та дитсадків – індивідуальні консультації та супровід педагогічного колективу в роботі з дітьми, які постраждали від травм війни та вимушеної міграції – звертатися електронною поштою за адресою: ukraina.wsparcie@pzp.edu.pl

Przedłużenie pracy zdalnej punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej/Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Data publikacji: 2022-02-24

Szanowni Państwo,

informujemy o przedłużeniu pracy zdalnej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego
na okres od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.
Porady udzielane są telefonicznie lub e-mailowo po wcześniejszym zapisaniu.

tel. 71 722 17 05, 71 722 20 78, 71 722 20 71
e-mail: npp@powiatwroclawski.pl

darmowa pomoc prawna plakat

RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Opieka wytchnieniowa"

Data publikacji: 2022-02-23

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Kobierzyce przystąpiła do Projektu Opieka Wytchnieniowa  w miejscu zamieszkania osób  z niepełnosprawnością, realizowanego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 - pobyt dzienny.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kto może skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?

 1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce;
 2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością:
 • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności;

Czytaj całość publikacji "RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Opieka wytchnieniowa""

RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

Data publikacji: 2022-02-23

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Kobierzyce przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybranym przez uczestnika miejsca;
 3. Załatwianiu spraw urzędowych;
 4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Czytaj całość publikacji "RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej""

DODATEK OSŁONOWY

Data publikacji: 2022-02-23

MOBILNY PUNKT OBSŁUGI W GOPS KOBIERZYCE

Data publikacji: 2022-02-16

PLAKAT

Podziękowanie

Data publikacji: 2022-02-14

Dyrektor i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach składają serdeczne podziekownia dla:

 • Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej Szkolnego Koła Wolontariatu,
 • Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej

"Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa ...
Wtedy proste dziękuję - zawiera wszystko,
co chcemy wyrazić."

Dziękujemy za bezinteresowną pomoc i życzliwość, podczas realizacji projektu socjalnego "Działajmy razem".

Podziękowanie Szkoła PodstawowaPodziękowanie Rada Rodziców

Harmonogram pracy punktów darmowej pomocy prawnej

Data publikacji: 2022-02-04

Harmonogram pracy punktów darmowej pomocy prawnej

Załączniki:

 1. Harmonogram pracy punktów darmowej pomocy prawnej (plik pdf 1265KB)

GMINNY PUNKT PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Data publikacji: 2022-01-19

GMINNY PUNKT PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

w Kobierzycach , ul. Witosa 15, I piętro, telefon ( 0-71) 3111328

Załączniki:

 1. Harmonogram na 2022 rok - Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (plik pdf 41KB)

Pomoc psychologiczna w związku z epidemią

Data publikacji: 2022-01-19

Oferta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach
Pomoc psychologiczna w związku z epidemią korona wirusa

-  wsparcie telefoniczne i online

Trudna sytuacja spowodowana epidemią korona wirusa nie jest obojętna dla naszego samopoczucia. Strach wywołany możliwością zakażenia, lęk o przyszłość, lęk o bliskich, nadchodzący kryzys dla niektórych osób, to stres który zakłóca nam spokój, prawidłowe funkcjonowanie. Często trudno sobie poradzić z tą sytuacją. Potrzebujemy pomocy psychologicznej, ale takiej bez konieczności wychodzenia z domu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie wychodzi z inicjatywą darmowej pomocy psychologicznej dla mieszkańców Gminy Kobierzyce.

Pomoc kierowana jest do:

- osób będących w kryzysie psychicznym,
- osób objętych kwarantanną ,
- osób, które nie mają dostępu do innej pomocy psychologicznej ze względu na epidemię.

Aby nie zarazić siebie i innych warto jest decydować się na porady online zamiast kontaktu osobistego. Dowiedzieć się jak sobie radzić ze stresem i trudną sytuacją podczas epidemii.

Czytaj całość publikacji "Pomoc psychologiczna w związku z epidemią"

Projekt socjalny „ Zrób prezent pod choinkę - podaruj komuś trochę serca” edycja druga

Data publikacji: 2022-01-14

Czas świąteczny jest magicznym czasem, bez względu na otaczające nas okoliczności. Te w grudniu ubiegłego roku były wyjątkowe. Nadal byliśmy zmuszeni do wielu poświęceń z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Pandemia nie przeszkodziła jednak społeczności lokalnej okazać serca tym, którzy w okresie świątecznym najbardziej tego potrzebują. Jedna z rodzin objęta wsparciem tut. Ośrodka,  dzięki indywidualnemu wsparciu sponsora, otrzymała bony towarowe do sklepu Auchan, odzież i zabawki dla dzieci. Wszystkim zaangażowanym  bardzo dziękujemy. Nad realizacją, projektu socjalnego „Zrób prezent pod choinkę - podaruj komuś trochę serca” czuwał pracownik socjalny i asystent rodziny.

Mariola Sikora

Załączniki:

 1. Skan BONU (plik pdf 147KB)

Projekt socjalny „Amazon dzieciom”

Data publikacji: 2022-01-14

W grudniu najpopularniejszą osobą na ziemi jest Mikołaj. W 2021 roku przekazał dla dzieci i młodzieży paczki ze słodyczami i upominkiem w postaci karty podarunkowej. Dzięki temu wsparciu w okresie przedświątecznym pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach zrealizowali projekt socjalny pod nazwą „AMAZON dzieciom”.  Dzięki hojności sponsora - firmy Amazon przekazano 70 paczek świątecznych dzieciom z 31 rodzin objętych wsparciem GOPS. Tym samych udało się sprawić dodatkową radość dzieciom, podczas trudnego okresu pandemii. Elfami przy realizacji projektu byli Wójt Ryszard Pacholik oraz Sekretarz Maria Wilk.

Izabela Tylewska-Smuda

Zdjęciezdjęciezdjęcie

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-01-10

Załączniki:

 1. Pytania i odpowiedzi! Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. (plik pdf 462KB)
 2. Dodatek osłonowy - plakat (plik pdf 3903KB)

Harmonogram pracy punktów darmowej pomocy prawnej w roku 2022

Data publikacji: 2022-01-04

Harmonogram pracy punktów darmowej pomocy prawnej w roku 2022

Załączniki:

 1. Harmonogram pracy punktów darmowej pomocy prawnej w roku 2022 (plik pdf 1272KB)

Od stycznia nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-01-04

Od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetyczny. W Gminie Kobierzyce wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmować i rozpatrywać  Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Czytaj całość publikacji "Od stycznia nowe świadczenie – dodatek osłonowy"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (plik pdf 465KB)

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ OD STYCZNIA 2022 r.

Data publikacji: 2021-12-31

 Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+), niezależnie od okresu na jaki będą składane, należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego dnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach nie będzie przyjmował i rozpatrywał wniosków o te świadczenie.

Ważną informacją jest to, że wypłata przyznanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie kontynuowana przez GOPS Kobierzyce do końca okresu na jaki zostało przyznane, czyli do 31 maja 2022 r. Natomiast wnioski o kontynuację tego świadczenia będzie można składać już od 1 lutego 2022 r., ale już bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przeniosła rozpatrywanie wniosków o 500+ oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo od nowego roku będą przyjmowane wnioski złożone wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłaty będą realizowane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Więcej informacji na temat składania wniosków do ZUS

 

Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk

Szukamy RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Data publikacji: 2021-12-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi. Szczegóły w załączeniu!

Załączniki:

 1. Ogłoszenie SZUKAMY RODZIN WSPIERAJĄCYCH (plik pdf 256KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik docx 14KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-12-16

Szanowni Państwo
informuję, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, z uwagi na dzień świąteczny przypadający w sobotę 1 stycznia 2022 r., dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozostaje w tym dniu nieczynny.

Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 22KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-11-22

Szanowni Państwo
informuję, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, z uwagi na dzień świąteczny przypadający w sobotę 25 grudnia 2021r., dzień 24 grudnia 2021 r.  (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej RodzinyLink do informacji o dodatku osłonowym