Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Informacja o wynikach naboru

Data publikacji: 2021-06-22

na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Dziennego Domu Pomocy w Tyńcu Małym.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 1135KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-05-17

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU POMOCY W TYŃCU MAŁYM.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 225KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-04-23

W zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r. (sobota) wyznaczam dzień wolny 4 czerwca 2021 r.

Dyrektor GOPS w Kobierzycach
mgr Ludwika Teresa Oszczyk

Załączniki:

  1. Informacja - skan pisma (plik pdf 47KB)

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2022

Data publikacji: 2021-03-18

Załączniki:

  1. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2022 (plik pdf 51KB)

Nieodpłatna pomoc prawna

Data publikacji: 2021-03-17

Informujemy, że od stycznia 2021 można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w Kobierzycach przy ul. W. Witosa 15.

tel. 71 722 17 05 - centrala

Darmowa pomoc prawna w powiecie wrocławskim w roku 2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-02-08

pomoc-zywnosciowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach we współpracy z Fundacją im. Ks. W. Latosa we Wrocławiu, ul. Rogowska 117 D przygotowuje się do kontynuacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ)- Podprogram 2020, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie, mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowanie należy odebrać w tutejszym Ośrodku i zrealizować w Fundacji im. Ks. W. Latosa we Wrocławiu, ul. Rogowska 117 D.

Wydawanie żywności z Fundacji im. Ks. W. Latosa we Wrocławiu rozpocznie się od dnia 10 lutego 2021r. i będzie się odbywać w każdą środę w godz. 12.00- 16.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 502-724-213.

Osoby zainteresowane do pobrania skierowań powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych w tut. Ośrodku, pokój nr 5, 7 i 8.

pomoc

Projekt socjalny „ Zrób prezent pod choinkę - podaruj komuś trochę serca”

Data publikacji: 2021-01-26

Święta Bożego Narodzenia są magicznym czasem, bez względu na okoliczności. Te w ubiegłym roku były wyjątkowe. Byliśmy zmuszeni do wielu poświęceń. Z drugiej jednak strony mieliśmy szansę dostrzec w sobie ogromne pokłady dobra. Pamiętajmy, że to jedyne, które się mnoży, gdy dzieli się go z innymi. W tym trudnym okresie dzięki wsparciu pracowników Alei Bielany oraz indywidualnych mieszkańców miejscowości Bielany Wrocławskie podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach otrzymali wspaniałe świąteczne prezenty. Wszystkim zaangażowanym  bardzo dziękujemy. Nad realizacją, projektu socjalnego „Zrób prezent pod choinkę - podaruj komuś trochę serca” czuwali pracownicy socjalni  GOPS Kobierzyce.

Natalia Barczak

zdjeciezdjeciezdjeciezdjecie

UWAGA!

Data publikacji: 2021-01-12

Ważna informacja dla osób korzystających z Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” na lata 2021-2026

Informujemy, że Rada Gminy Kobierzyce podjęła uchwałę w sprawie kolejnego Programu Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny na lata 2021-2026.

Program ten obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku  do dnia 31.12.2026 roku.

Aby móc korzystać z uprawnień ww. Programu wystarczy być posiadaczem aktualnej rządowej Karty Dużej Rodziny przyznanej przez Wójta Gminy Kobierzyce, posiadającej Identyfikator Gminy Kobierzyce :...0 2 2 3 0 5 2... zawarty w siedmiu pierwszych cyfrach numeru Karty.

W latach 2015-2020 obowiązywała dodatkowa samorządowa Kobierzycka Karta Dużej Rodziny. Obecnie wystarczająca jest aktualna rządowa (ogólnopolska) Karta Dużej Rodziny, która uprawnia również do korzystania z samorządowego Programu Kobierzycka Karta Dużej na lata 2021-2026. 

Czytaj całość publikacji "UWAGA!"

KDRKDR2

UWAGA! Zmiana terminów składania wniosków dotycząca świadczenia wychowawczego tzw. 500 plus

Data publikacji: 2021-01-08

Szanowni Państwo!

Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus został wydłużony do 31 maja 2021 roku. Jednak już niedługo będzie można zacząć składać wnioski na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem portalu Emp@tia, PUE ZUS, systemu bankowości elektronicznej, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną, czyli osobiście w GOPS lub za pośrednictwem poczty.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dla mieszkańców gminy Kobierzyce jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. W. Witosa 18.

Informacje w biurze nr 2,parter oraz nr tel. 71 3698005 ; 713698004

Dyrektor GOPS

Ludwika Teresa Oszczyk


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny