Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Urząd Gminy Kobierzyce

al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
tel. (71) 36 98 130, faks (71) 31 11 252
e-mail: info@ugk.pl

http://www.ugk.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. (71) 72 21 860, faks (71) 72 21 869

http://www.pcpr.wroclaw.pl

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

ul. Gliniana 20-22
50-525 Wrocław
tel. 19 524, faks 71 7701-633
e-mail: wrwr@pup-wroclaw.pl

http://www.pup-wroclaw.pl

PFRON Oddział Dolnośląski

ul. Szewska 6/7
50-053 Wrocław
tel.: (71) 34-67-440, faks: (71) 342 12 60
e-mail: wroclaw@pfron.org.pl

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/29/27/Oddzial_Dolnoslaski.html

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

ul. T.Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel./faks 71 722 17 00, faks 71 722 17 06
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

http://www.powiatwroclawski.pl

Okno Życia

ul. Rydygiera 22-28
50-249 Wrocław
Klasztor tel. 71 321 05 65, ZOL tel. 71 393 08 29

http://www.boromeuszki.wroclaw.pl/

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
tel. (71)340-60-00
e-mail: info@duw.pl

http://www.duw.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
tel. (71)776-90-00
umwd@dolnyslask.pl

http://www.umwd.pl

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny